Web Tasarım Sözleşmesi

 Madde 1: 'MediaDizayn, Müşteri ile yapacağı tüm yazışma ve irtibat girişimlerini, Müşteri’nin beyan ettiği iletişim bilgileri üzerinden gerçekleştirir. Bu iletişim bilgilerinin güvenliği tamamen Müşteri'ye aittir. Müşteri iletişim bilgilerindeki değişiklikleri MediaDizayne bildirmekle yükümlüdür. 

 

Madde 2: Müşteri, sunum ve tasarım servislerini, 'MediaDizayn tarafından belirlenmiş kurallar dahilinde kullanır. Her birim alan sadece tek bir internet sitesi barındırmak için kullanılabilir. Belirtilen sınırların aşılmasından doğacak sonuçlar Müşteri'nin sorumluluğundadır.

 

Madde 3: MediaDizayn, Müşteri'nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteri'ye aittir.

 

Madde 4: MediaDizayn, Müşteri'nin her türlü verisini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen MediaDizayn’ da bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Verilerin herhangi bir sebeple kaybolması durumundan MediaDizayn sorumlu tutulamaz. 

 

Madde 5: Müşteri, site ve tasarım içeriklerinde T.C. Yasaları'na uymak zorundadır. Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlı ve patent haklarına karşı işlenebilecek davranışlar bu kapsamdadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların Müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, MediaDizayn taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, muhatap alınacak taraf Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda MediaDizayn anlaşmayı fesih etme hakkını, Müşteri'ye danışmaksızın site ve/veya tasarımın içeriğine müdahale hakkını saklı tutar.

 

Madde 6: Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, vahşet, ahlaki ve toplumsal değerlere aykırı, T.C. Yasaları'nca yayını özel izne tabi yazılı veya görsel materyal bulundurmayacağını kabul eder. Kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı, başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler) için kullanılması, Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diğer kullanıcıların, MediaDizayn adını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler, burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite vuku bulduğu taktirde Servis Sağlayıcı sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri'ye aittir. Bu gibi durumlarda, muhatap alınacak taraf Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Servis Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını, Müşteri'ye danışmaksızın site ve/veya tasarımın içeriğine müdahale hakkını saklı tutar.

 

Madde 7: Internet üzerinden MediaDizayn tarafından sunulan hizmetlerde oluşabilecek güvenlik aksaklıkları MediaDizayn kendisinden kaynaklanır ise, sorumluluğu kabul eder. 3. şahıslardan kaynaklanan güvenlik problemlerinden sorumlu tutulamaz. Bu sebeple kişisel önem arz eden veriler, şifreler ve kişisel/kurumsal değer içeren materyaller konusunda sorumluluk Müşteri'ye aittir.  

 

Madde 8: SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, MediaDizayn ' e olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda MediaDizayn sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, Müşterilere sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir.

 

Madde 9: MediaDizayn, Müşteri web sitesinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli servisi vermekle yükümlüdür. 3. kişilerden ve kontrol dışı sebeplerden doğacak teknik hata ve MediaDizayn dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

 

Madde 10: MediaDizayn kullanıcılarına, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar durumunda MediaDizayn anlaşmayı fesih etme hakkı saklıdır.

 

Madde 11: MediaDizayn, Müşteriye 1 yıllık alan adı tescili (com-net-org-info-biz vb.), 1 yıllık alan adı barındırma hizmeti, E-Posta Hesabı, 7/24 destek ve yardım, web tasarım ara yüzleri, yönetim paneli, sunmaktadır.

 

Madde 12: MediaDizayn üretmiş olduğu web tabanlı programların güvenliği açısından kendi sunucuları dışında çalışmasına izin vermez. Programların açık kaynak kodlarına eriş hakkını kendinde tutarak müşteriye web sitesini kontrol edebileceği kontrol panel şifrelerini vermekle yükümlüdür. FTP Sunucu bilgileri Müşteriye verilmemektedir.  

 

Madde 13: MediaDizayn Müşteri adına tescil ettiği alan adlarını icaan prosedürüne uygun belge karşılığında tescil eder. Müşteri alan adını MediaDizayn sunucularının haricinde başka sunuculara yönlendirme hakkına sahiptir.  

 

Madde 14: Müşteri, MediaDizayn’ e web tasarımı için dokümanlarını hazırlayıp dijital ortamda cd veya e-mail yollarıyla vermek zorundadır. MediaDizayn müşterinin hesabını sipariş aktifleştikten sonra 24 saat içerisinde aktif eder, web tasarımı ancak dokümanlar MediaDizayn in eline geçtikten sonra iş sıralamasına göre işleme koyar ve işin konumuna göre zamanında tamamlar.

 

Madde 15: Müşteri hizmeti aldıktan sonra ancak hizmetin ayıplı olması durumunda 30 (otuz gün) gün içinde sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. Müşterinin sözleşmeyi fesih talebinin MediaDizayne ulaşması sonrasında müşterinin sunum ve/veya tasarım bedeli olarak ödemiş olduğu bedelin kendisine 1 hafta (7 gün) sonra iade edileceği hususunda taraflar anlaşmışlardır. Bununla birlikte sözleşme ile ihtilaflı sonuçlar doğuracak davranışlarda bulunan kullanıcılar, MediaDizayn 'in alacağı tedbirlerle ilgili olarak bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.

 

Madde 16: MediaDizayn, yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür. Bu marifet MediaDizaynin kaynakları ile sınırlıdır.

 

Madde 17: Müşteri, MediaDizayn ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından veya uygulamada oluşacak aksaklıklardan doğacak tüm uyuşmazlıklarda İSTANBUL - Kartal Mahkemelerinin ve İcra dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

 

Madde 18: Bu sözleşme 18 ana madde' den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Servis Sağlayıcı hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.